WORLD KI SHIN DO KARATE DÜNYA KI SHIN DO KARATE

by ömür ya?ar da?l?
(antalya turkey)

KI SHIN DO KARAETE BUDO KAI DO FULL KONTAKT KARATE
DERSLER: GRAND MASTER ÖMÜR YA?AR DA?LI TARAFINDAN VER?L?YOR. GRAND MASTER OMÜR 39 YIL UZAK DO?U SANATLARIYLA U?RA?MAKTADIR. 45 YIL ?NGILTEREDE KALDIKDAN SONRA TÜRK?YE ANTALYAYA GELD?. GRAND MASTER ÖMÜR KI SHIN DO KARATENIN KURUCU OLUP ?NG?LTEREDE 500 S?YAH KU?AK ÇIKARDI.
KI SHIN DOP KARATE FULL KONTAKTDIR.
?Ç ENERJI GÜCÜ
TÜM KARATE VE SANATLARI VE Ç?N SANATLARI VE KORE SANATLARINDAN OLU?MADIR.

GRAND MASTER ÖMÜR DÜNYA KURALSIZ DÖVÜ? ?AMPIYONUDUR.
HAYATINDA 56 DÜ? YAPTI VE H?Ç KAYBETMED?
VE GRAND MASTER ÖMÜR DÜYACA TANINIR

SALONU ERDEM ?? HANI 1254CÜ SOKAK S?NAN MAHALES?
ÜÇ KAPILAR ANTALYA
0707
TÜRKIYE

E POSTA NET LOCK FACE BOOK ADRES? omuryasar1964@hotmail.com
gms:0090538 604 4488

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Club Directory.